De stichting stelt het op prijs als U eventuele opmerkingen of vragen aan ons doorgeeft. Wilt U dit doen via de postbus.

Daarnaast is het belangrijk dat wij over uw emailadres mogen beschikken, zodat wij U op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen van de stichting ( exposities, open atelier, publikaties etc.).Ook dit kunt U doen via de postbus.

Er bestaat altijd de mogelijkheid om het atelier te bezoeken. Hiervoor is het nodig om een afspraak te maken.

© 2004-2023 Ruud de Caluwe
De afbeeldingen op deze pagina mogen alleen gebruikt worden met goedkeuring van de kunstenaar.